En by kan vara enfaldens och trångsynthetens hemvist.
Avundsjukans näste på jorden.
“Vad var det jag sa” mentalitetens högborg.
Men också den plats där man fötts och vävt sina minnen vid.
Ens eget centrum i världen, en plats att lämna och återvända till.
En avskyvärd håla eller den plats på jorden där man samlar sin söndriga själ.
En by är aldrig neutral och förlåtande, den präglar dig hela livet.

Bengt Larsson, 2003